پیام‌تشکر احمدرضا کمالی،فرماندار استهبان از زحمات مدافعان سلامت و همکاری مردم شریف شهرستان استهبان در واکسیناسیون بیماری کرونا

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»

اکنون که با تلاش بی وقفه و مدیریت کارامد کادر بهداشت، درمان و اموزش استهبان توانسته ایم به رکورد تزریق ۳۳۵۹ دوز واکسن طی ۴۸ ساعت گذشته و تزریق مجموعا ۳۲/۴۱۳(سی و دوهزار چهارصد و سیزده) دوز واکسن نوبت اول و دوم به مردم شریف شهرستان استهبان دست یابیم بسیار مایه مباهات است از زحمات بی دریغ مدافعان سلامت و همکاری و حضور پر افتخار مردم شریف شهرستان استهبان‌ در پایگاه های واکسیناسیون در شهر و روستا تشکر و قدردانی بعمل آورم.

بی شک پیشتاز بودن شهرستان استهبان در واکسیناسیون بیماری کرونا در سطح استان برگ زرین دیگری در تاریخ این شهرستان و نمایانگر تلاش مدافعان سلامت و همکاری و حضور پر رنگ مردم استهبان ،رونیز ،ایج وروستاهای شهرستات در صحنه های حساس روزگار است.

با احترام
احمدرضا کمالی سروستانی

فرماندار استهبان
۲۰ شهریور ۱۴۰۰