تبلیغات

دیدار ورزشکاران با شهردار استهبان

ایزدی سرپرست اداره ورزش و جوانان به همراه کارکنان و جمعی از پیشکسوتان ورزش (طالب نژاد، عابدی، ضرغامی و ارجمند منش ) با جوکار شهردار جدید استهبان دیدار...

ورزشی