تبلیغات

استهبانی دیگر شماره ۲۵ منتشر شد

۲۵ امین شماره ماهنامه استهبانی منتشر شد . در این شماره می خوانیم : سایه بی مهری و بی تفاوتی بر موقوفات استهبان استمداد امام جمعه استهبان از مقام معظم ...

فرهنگ و هنر