کانال شهرداری استهبان با انتشار نامه ای از افزایش نرخ کرایه تاکسی تلفنی های استهبان خبر داد .

به اطلاع تمامی همشهریان محترم می رساند با توجه به مصوبه شماره ۹۰۴/۶ مورخ ۹۹/۱۰/۰۴ شورای محترم اسلامی شهر نرخ کرایه خدمات حمل ونقل دفاتر آژانس تلفنی از این تاریخ بمبلغ ۶۰۰۰ تومان مصوب گردید.
در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خصوص اخذ کرایه اضافی با شماره ۵۳۲۲۲۸۱۸ داخلی ۲۱۹ آقای خرم بازرس سازمان تماس حاصل نمائید .


ارتباطات مردمی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری استهبان