مهندس موصلی مدیر کل نوسازی سازی مدارس استان فارس به همراه خیر مدرسه ساز دکتر رونقی با حضور در فرمانداری با فرماندار استهبان دیدار و گفتگو کردند و پس از آن از مدارس شهر ایج بازدید به عمل آوردند.

به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا  فرماندار استهبان به همراه مهندس موصلی مدیر کل نوسازی مدارس فارس ، خیر مدرسه ساز دکتر رونقی ، رئیس آموزش و پرورش شهرستان استهبان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ایج و رابط نماینده مجلس، از مدارس شهر ایج بازدید نمودند و مقرر گردید احداث ساختمان جدید مدرسه هدایت که زمین آن توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر ایج اهدا گردیده، با همکاری خیر مدرسه ساز و سایر ارگان های مرتبط به زودی شروع به فعالیت نماید.

لازم به ذکراست عملیات اجرایی احداث مدرسه ابن سینای ماهفرخان بزودی شروع به کار ودرصورت محیا شدن تمهیدات لازم توسط خیر، مدرسه دخترانه ابتدایی مادر نیز درشهراستهبان با موافقت ومساعدت مدیر کل محترم نوسازی مدارس فارس آغاز خواهد شد.