به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان استهبان بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان و خانواده های آنان برای مواجهه با زلزله در روز دوشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۰ با پخش آژیر زلزله همراه با سراسر کشور در مدارس استهبان  به صورت نمادین برگزار شد.

مانور زلزله دبیرستان دخترانه شهید مطهری استهبان

کمالی سروستانی فرماندار استهبان که به همراه مدیر آموزش و پرورش و کارشناسان و همراهی نهادهای ذیربط در مانور زلزله دبیرستان دخترانه شهید مطهری شرکت کرده بود بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا و به دنبال آن تعطیلی مدارس و برگزاری کلاس های آموزشی به صورت مجازی، تغییراتی در روند اجرای مانور ایجاد شد و مانور سال قبل با شرکت دانش آموزان و خانواده های آنان با استفاده از بستر “شاد” در منازل برگزار گردید. در سال جاری نیز به دلیل تداوم شرایط پاندمی در برخی مناطق کشور، برنامه مانور با توجه به رنگ بندی شهرستانهای مختلف بصورت مجازی و یا حضوری برگزار می گردد. بر این اساس دو دستورالعمل برای مناطق مختلف کشور تدوین شده است که برحسب رنگ بندی هر شهرستان می بایست مورد استفاده قرار گیرد.

مانور زلزله دبیرستان دارالفنون استهبان