بر اساس خبرهای رسیده به پایگاه خبری استهبان فردا ، نتایج شمارش آرای انتخابات دور ششم شورای اسلامی شهر استهبان به شرح زیر می باشد:

۱. سرکار خانم مریم رضایی نژاد با ۵۷۵۶ رای

۲. جناب آقای محمدجواد زمانی با ۵۶۲۱ رای

۳. جناب آقای رضا پرچمی با ۵۲۷۸رای

۴. جناب آقای محمدحسن بااشتیاق با ۵۲۴۶ رای

۵. سرکارخانم معصومه کریمی نژاد با ۵۲۳۰ رای

به عنوان اعضای اصلی و :

۶. جناب آقای محسن بهتری با ۴۳۷۶ رای

۷. جناب آقای حمیدرضا جمالزاده با ۳۷۸۳ رای

۸. جناب آقای غلام پراش با ۲۶۲۳رای

به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند .