به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا  به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان استهبان، اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در پنج گروه آزمایشی “علوم ریاضی و فنی”، “علوم تجربی”،” علوم انسانی”،” هنر “و “زبان‌های خارجی” در شهرستان استهبان اعلام شد.

گروه آزمایشی علوم تجربی:

هانیه اختیاردار از مدرسه نمونه دولتی خاتم الانبیاء «ص» با رتبه ۲۹۵
مهدی رضائی از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۷۹۵
احمدرضا خیراتی فرد از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۶۲۰

گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

مجتبی جباری از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۶۳۳
محمدعلی صحت پور از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۶۵۹
امیرحسین بذرافکن از مدرسه فرهنگیان با رتبه ۵۳۶

گروه آزمایشی علوم انسانی:

زهرا انصافی از مدرسه نمونه دولتی خاتم الانبیاء«ص» با رتبه ۳۶۵
الهه وحدتی از مدرسه نمونه دولتی خاتم الانبیاء«ص» با رتبه ۲۷۷
امیرحسین کیامرثیان از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۵۹۳
علی نورانی آزاد از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۴۸۰
سیده آناهیتا ناصحی از مدرسه الزهرا«س» با رتبه ۳۹۶
زهرا سادات کشفی از مدرسه الزهرا«س» با رتبه ۷۰۰
مینا خیرده از مدرسه هدف دخترانه با رتبه ۶۵۵
فاطمه مبارکی از مدرسه شاهد نرجس با رتبه ۲۸۴
زینب سیفی از مدرسه شاهد نرجس با رتبه ۷۲۷

گروه آزمایشی زبان های خارجی:

احمدرضا خیراتی فرد از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۷۸۰
علی طهماسبی از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۹۱۸
امیرعلی نقیبی از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۹۶۲

گروه آزمایشی هنر:

امیرحسین رضائی نسب از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۷۲۳
محمدمهدی خلیلی از مدرسه نمونه دولتی امام خمینی«ره» با رتبه ۸۹۵
حدیث سادات حسینی از مدرسه شاهد نرجس با رتبه ۲۷۰