اخبار ویژه
تبلیغات

ابتکار شهرداری استهبان برای حفظ زیبایی منظر شهری

تبلیغات محیطی انتخابات در استهبان در چارچوب مقررات و فقط در مکان های مشخص شده

طبق ماده ۷۶ دستور العمل تبلیغات نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری الصاق اطلاعیه پوست...

پیشخوان اخبار