به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، در حکم دکتر «سید وحید حسینی» خطاب به دکتر «مائده مطوس» آمده است:

احتراما نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده سرکارعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان «سرپرست دانشکده پیراپزشکی شهرستان استهبان» منصوب می گردید تا با استعانت از الطاف الهی و حسن تدبیر در انجام امور بهداشتی و درمانی، وظایف اجرایی محوله را برابر ضوابط و مقررات قانونی و شرعی به نحوی شایسته به انجام رسانده و به کسب رضای الهی مفتخر گردید.

از خداوند متعال توفیق روزافزونتان را مسألت می نمایم.

دکتر سید وحید حسینی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

شایان ذکر است دکتر مطوس در حال حاضر ریاست بیمارستان امام خمینی استهبان را نیز عهده دار می باشند.