به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا در انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر استهبان که در تاریخ شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ در صحن این شورا و با حضور عبدالرسول طالب پور معاون فرماندار شهرستان استهبان برگزار شد ، اعضای زیر به عنوان هیات رئیسه سال دوم شورای ششم اسلامی شهر استهبان انتخاب شدند.

جناب آقای رضا پرچمی : رئیس شورا
جناب آقای محمدجواد زمانی : نائب رئیس شورا
سرکارخانم معصومه کریمی نژاد: سخنگوی شورا
جناب آقای محمدحسن بااشتیاق : منشی اول و خزانه دار
سرکارخانم مریم رضایی نژاد : منشی دوم