تعداد واجدین شرایط رای دادن به تفکیک نی ریز، استهبان و بختگان

▫️ فرماندار نی‌ریز واجدین شرایط رأی دادن در حوزه انتخابیه را ۱۴۳ هزار نفر ذکر کرد.

یعقوب خسروانی گفت: «جمعیت حوزه انتخابیه نی‌ریز، استهبان و بختگان ۱۸۷ هزار و ۲۹۷ نفر است که از این تعداد، ۱۴۳ هزار و ۲۸۰ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.»

وی افزود: «۶۶ هزار و ۱۶۷ نفر در شهرستان نی‌ریز، ۵۳ هزار و ۲۳۹ نفر در شهرستان استهبان و ۲۳ هزار و ۸۷۴ نفر در شهرستان بختگان واجد شرایط رأی دادن هستند.»

فرماندار نی‌ریز خاطرنشان کرد: «متولدین ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ و ماقبل آن می‌توانند رأی بدهند؛ که در کل حوزه انتخابیه، ۷ هزار نفر رأی اولی هستند.»