طی ابلاغی از سوی حمید رضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، جواد قطرانی به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استهبان معرفی شد.

جواد قطرانی دارای مدرک کارشناسی گرافیک می باشد و از سال ۱۳۹۴ تا کنون به عنوان کارشناس امور هنری و از اسفند ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نی ریز مشغول انجام وظیفه بوده است و در حال حاضر با حفظ سمت سرپرستی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو شهرستان نی ریز و استهبان را به عهده خواهد داشت.