طی حکمی از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، دکتر «عرفان دهقانی» به عنوان سرپرست بیمارستان حضرت «امام خمینی» (ره) استهبان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا  متن حکم دکتر «مهرداد شریفی» معاون درمان دانشگاه خطاب به دکتر «دهقانی» بدین شرح است:

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی و با توجه به پیشنهاد رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان استهبان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) استهبان منصوب می گردید تا با استعانت از الطاف الهی و حسن تدبیر در انجام امـور محـوله، برابر ضوابط و مقررات قانونی و شرعی انجـام وظیفه نمائید. امیدوارم با توکل به خداوند متعال و تعامل شایسته با مدیران حوزه سلامت دانشگاه و همکاری سازنده برون بخشی در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با استفاده از تمامی توان همکاران آن مرکز موفق و مؤید باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

لازم به ذکر است جنابعالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان استهبان نیز منصوب می گردید.

همچنین با توجه به اینکه مسئولیت فنی بیمارستان نیز به عهده جنابعالی خواهد بود، مقتضی است از طریق سامانه صدور پروانه ها اقدامات لازم را بعمل آورید.

اهم انتظارات اینجانب از جنابعالی به شرح ذیل می باشد:

۱- مدیریت و ارتقاء توانمندی پرسنل و پزشکان محترم در جهت ارائه خدمات درمانی مطلوب و حفظ کرامت انسانی همکاران و مراجعین.

۲- تدوین برنامه عملیاتی منطبق با سیاست های این معاونت همراه با پایش و گزارش عملکرد دوره ای.

۳- استفاده حداکثری از توانمندیهای مجمع خیرین سلامت، سازمانها و نهادهای برون بخشی.

۴- اولویت در پرداخت های پرسنل و پزشکان.

۵- نظارت مؤثر بر تمامی فرآیندهای هزینه درآمد، تدارکات و تجهیزات مرکز با رویکرد اقتصاد مقاومتی و کارشناسی امور در کمیته های تخصصی و اعلام گزارش ماهیانه به این معاونت

۶- رعایت اصول و سلسله مراتب اداری و وقت گذاری مناسب در پیگیری امور اداری.

۷- به کارگیری حداکثر توانمندی مجموعه تحت مدیریت در جهت ارتقاء شاخص های درمانی.

۸- انجام بازدیدهای سرزده در ساعات مختلف شبانه روز و اعلام گزارش به اینجانب.

۹- تسریع در ثبت مستندات لازم در سامانه صدور پروانه ها جهت صدور پروانه و ابلاغ مسئول فنی توسط این معاونت

همچنین دکتر «مهرداد شریفی» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از زحمات دکتر «تواضع» در زمان تصدی این مسوولیت تشکر کرد.

 

 

| منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز