استهبانی دیگر منتشر شد .

در این شماره می خوانید :

– آقای فرماندار : مردم نامحرم نیستند !
– ویژگی های نماینده تراز مجلس
– رونمایی از کتاب دریای لطف
-اخبار شهرداری استهبان
– آغاز پویش ملی سلامت و هفته ملی دیابت
– دیدار با ایران شناس خاموش
– از باران بیاموزیم
– چرایی پایین بودن هزینه جرم سارقان خیابانی
– معرفی رییس جدید نظام مهندسی استهبان
– چه درس خوبی بود آقای کریس !
– اخبار استهبان
– و . . .

کلیک کنید و در جریان باشید :

https://eitaa.com/estahbanefarda