به گزارش  پایگاه خبری استهبان فردا  به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان به منظور انتظام بخشی به وضعیت معابر و در راستای دفاع از حقوق عامه شهروندان طبق قانون ۵۵ شهرداری ها، با توجه به عدم رعایت قوانین صنفی پس از اخطار های متعدد کتبی و شفاهی برخی از کسبه وفق مقررات نموده اقدام به پلمپ تعدادی از این مغازه ها شد.
بدیهی است درخصوص دفاع از حقوق عامه و برخورد قانونی با تضییع کنندگان حقوق طبیعی شهروندان، سایر مغازه هایی که اقدام به رعایت حقوق شهروندی ننمایید بدون تبعیض نیز همین اقدام صورت خواهد گرفت.
لذا از کلیه کسبه های محترم تقاضا می شود با توجه به حقوق قانونی شهروندان از قراردادن اجناس و اقلام مورد فروش در معابر عمومی اکیداً خودداری نموده و مسیر تردد شهروندان را آزاد نمایند.

شایان ذکر است پیش از این به منظور حفظ نظم، جلوگیری از سد معبر و زیباسازی منظر شهری، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهروندان در ادامه گشت های مشترک از کسبه ها امروز نیز مهندس جوکار شهردار به اتفاق رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اداره صمت، شبکه بهداشت و درمان، اتاق اصناف، پلیس اماکن، نیروی انتظامی و واحد تخلفات شهرداری ضمن بازدید و ارائه تذکرات لازم به مغازه ها جهت رفع سد معبر، از کسبه هایی که قبلا اخطار داده شده بود و رعایت کرده بودند تقدیر و تشکر بعمل آمد و همچنین کسانی که تمکین نکرده بودند مقرر گردید وفق قوانین صنفی نسبت به پلمپ مغازه ها اقدام گردد .

همچنین تعدادی از وانت نیسان ها که اقدام به توقف درخیابان دستفروشی میکنند نیز مقرر شد نسبت به توقیف این پلاک خودرو ها اقدام شود .
مهندس جوکار شهردار استهبان اعلام کرد تا پاکسازی کامل سد معابر و رعایت سایر مقررات صنفی این اقدام ادامه خواهد داشت لذا از کسبه محترم خواهشمند است در رعایت حقوق شهروندی همکاری لازم داشته باشند .