دور کاری پنجشنبه‌های ادارات لغو شد

پیرو نامه شماره ۵۶/۶۰/۳۹۸۹۶/۱۴۰۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، دور کاری پنج شنبه های تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی از ۲۵ آبان ماه لغو شد.

ساعت کار ادارات با رعایت ۴۴ ساعت در هفته به استناد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه ۱۳۸۶ از روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۵ خواهد بود.

همچنین ساعت کار واحدهای اداری در روزهای پنجشنبه ۷:۳۰ تا ۱۴ می باشد.

با توجه به تاکید استاندار فارس دستگاه‌های اجرایی می‌بایست از تغییر ساعت کاری اعلامی و یا سلیقه اجرا نمودن آن جدا خودداری کنند. 

بیمارستان‌ها بانک‌ها مراکز امدادی درمانی و بهداشتی بخش‌های عملیاتی و دارای نوبت کاری اورژانس آتش نشانی و خدمات امداد جاده‌ای و مراکز انتظامی نیز طبق روال قبل ارائه خدمت می‌کنند