حذف کامل رشته‌های دانشگاهی آموزش عالی استهبان از دفترچه انتخاب رشته ۱۴۰۲ آزمونی سخت و مهم برای سنجش کارآمدی مسئولان در حفاظت از منافع شهرستان است.

بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که یک فایل صوتی از رئیس وقت مرکز آموزش عالی استهبان به همراه یک نامه از شورای عالی انقلاب فرهنگی در فضای مجازی شهرستان استهبان دست به دست میشد که حکایت از یک دست آورد و پیروزی بزرگ در عرصه مدیریت دانشگاهی شهرستان استهبان البته در ظاهر داشت.

خبری که در آن برخی از مسئولین شهرستان با ارسال پیام هایی از جنس تبریک، تشکر و قدردانی ، یک شکست بزرگ در عرصه آموزش عالی را به نام موفقیت به مردم می فروختند. اما این خبر چه بود؟ گویا مرکز آموزش عالی استهبان از یک سرپرست به نام دانشگاه فسا به سرپرست دیگری به نام دانشگاه شیراز منتقل شده بود این از نظر آقایان یک دستاورد بزرگ بود.

این خبر بسیاری از آنانی را که از عواقب کار آگاه نبودند مسرور و بسیاری از دلسوزان آگاه را مغموم کرد.

حالا پس از یک سال و نیم از انتشار آن خبر کذایی، مشخص شد که هشدارهای دلسوزان و آگاهان بی مورد نبود و انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه سراسری سال ۱۴۰۲ همچون آواری بر سر مردم استهبان به ویژه اصحاب عرصه آموزش عالی شهرستان خراب شد.

در دفترچه انتخاب رشته امسال همه رشته‌های دانشگاهی آموزش عالی استهبان به طور کامل از دفترچه انتخاب رشته حذف شده است و این یعنی نه تنها وعده های آن زمان مسئولین وقت محقق نشده بلکه ظرفیت بزرگی از کف مردم و مسئولان شهرستان رفته است.

حذف کامل رشته ها از دفترچه کمترین عواقبش تعطیلی مراکز آموزش عالی است که پیامدهای منفی برای شهرستان در پی خواهد داشت که دیر یا زود گریبان شهرستان استهبان را خواهد گرفت.

تذکر این موضوع به ویژه به مسئولان شهرستان ضروری است که مراکز دانشگاهی به مثابه یک قوه علمی برای حل مشکلات و نظام مسائل شهرستان‌ها به حساب می آیند و نباید از این ظرفیت به سادگی چشم پوشی کنند.

ضمن آنکه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی محل تجمع نخبگان علمی و افراد دانشگاهیبوده و پیشران توسعه برای منطقه به شمار می‌رود.

نکته دیگر اینکه دور کردن و حذف مراکز دانشگاهی از شهر استهبان، منجر به حذف محل اتکا و خاستگاه نخبگان شده که پیامد آن مهاجرت نخبگان از منطقه خواهد شد که توضیح عوارض آن در این مقال نمی گنجد.

این شرایط، اقدام فوری و عاجل مسئولان منطقه و پاسخگویی به انتظارات و مطالبات محلی را می طلبد. باید برای مردم شفاف شود که اگراین اتفاق نتیجه طرح آمایش آموزش عالی است، با چه تفکری انجام شده و چه هدفی را دنبال می کند و اگر غیر از این است، مسئولان شهرستان برای جبران پیامدهای چنین تصمیماتی چه راهکارهایی اندیشیده اند.

در هر صورت حذف کامل رشته‌های دانشگاهی مرکز آموزش عالی استهبان از دفترچه انتخاب رشته امسال آزمونی سخت و مهم برای سنجش کارآمدی مسئولان در حفاظت از منافع شهرستان خواهد بود.

 

شهاب الدین حسینی / کارشناس فرهنگ و رسانه