حجه الاسلام و المسلمین ساجدی امام جمعه استهبان در خطبه‌ اول نمازجمعه این هفته گفت :
تقوای نماینده مجلس یعنی نیرویی که او را متنفر از فساد می کند.

امام جمعه استهبان در خطبه‌ اول نمازجمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ در مورد ویژگی های نماینده گفت؛

یکی از مسائلی که یک نماینده مجلس اهل تقوا باید رعایت بکند این است که اگر اهل خداترسی بشود از بسیاری از انحرافات و وابستگی ها مصون می ماند.
ما بسیاری از مشکلاتمان این است که منافع گروهی که به او وابسته هستیم یا حزبی که او ما را به مجلس راه داده این را اولویت می دهیم نسبت به منافع مردم.
وقتی تدین و تقوا آمد نماینده مجلس در آستانه انتخابات حرکات اضافی و مردم فریبانه برای جمع کردن رأی مردم از خودش بروز نمی‌دهد.
وقتی تقوا آمد، حالا یک معاون وزیری بخشنامه را صادر کند به فرمانداران که آقایان فرمانداران در آستانه انتخابات هستیم از هرگونه جلسه، همکاری با نمایندگان کنونی مجلس که شائبه دفاع از نمایندگان موجود را دارد، از چنین فعالیتی جلوگیری کنید.
بنده بنظرم نمی‌رسه که یک نماینده سالم اینقدر باید برآشفته شود وزیر را به مجلس بکشاند. معاون را عزل کند. مگر چه اتفاقی افتاده است.
نماینده مجلس حق ندارد امکاناتی که در اختیارش هست برای رای آوردن دوباره خودش به کار بگیرد.
مردم باید به همین نکات دقت کنند و دوباره رأی بدهند.
تقوای مسئول، تقوای نماینده مجلس یعنی نیرویی که او را متنفر از فساد می کند. خب بله شعار عدالت دادن راحت است. اما واقعاً با گروه‌های فاسد مرزبندی کردید؟

 

استهبان آنلاین