شهردار استهبان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری استهبان فردا با بیان این مطلب که همه ما در خصوص زیبایی شهرمان مسئولیم ، با اشاره به عدم رعایت حریم های عمومی توسط برخی مغازه داران در خیابان صنعت باعث به وجود آمدن منظره ای غیرقابل قبول در این مسیر پرتردد شده است .

مهندس جوکار خاطرنشان کرد پیش از این نیز به مغازه داران متخلف اخطار داده شده است و از این تاریخ به مدت یک هفته برای آخرین بار به ایشان فرصت داده می شود تا نسبت به جمع آوری ضایعات و پاکیزه سازی محیط عمومی خیابان صنعت به خصوص باغچه های وسط بلوار اقدام نمایند و در غیر اینصورت نسبت به حمل به پارکینگ ضایعات شهرداری و صورتجلسه و پیگیری جبران هزینه ها از طریق مقام قضایی اقدام خواهد شد.