به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا  کمیته محلی تالاب بختگان با حضور رنجبر معاون برنامه ریزی فرمانداری ،مدیر عامل انجمن دیدبان استهبان ، اعضا سمن ها ، مجریان طرح های معیشتی و توسعه پایدارکشاورزی و حضور سایر اعضای کمیته محلی تالاب برگزار شد.
در این جلسه معرفی و تشریح طرح های معیشت جایگزین و طرح تنوع بخشی به معیشت های جوامع محلی روستاهای حاشیه تالاب بختگان با هدف کاهش فشار بر منابع آبی صورت پذیرفت .

در ابتدا محمدی، رئیس اداره محیط زیست و دبیر جلسه به صورت اجمالی ستاد احیای تالاب ها و برنامه های آن را تشریح کرد و در ادامه به برنامه های زمانبندی احیای تالاب ها اشاره نمود که کمیته محلی تالاب ها به صورت دوره ای و طبق برنامه زمانبندی برگزار می گردد.
وی از اعضا و ادارات درخواست نمود تا به نحو مطلوب مصوبات را پیگیری نمایند و جلسات مرتبط با موضوعات را در کارگروه های مرتبط برگزار نمایند و گزارش آن را به دبیرخانه محیط زیست ارسال تا پس از جمع بندی به دبیرخانه تالاب ها ارسال گردد و در باره بارندگی اخیر نیز موضوع مدیریت رواناب ها و آبگیری سطحی دریاچه مباحثی بیان نمود.

در ادامه حاجی باقری مجری طرح و مدیر انجمن دیده بان استهبان به تشریح برنامه های احیای تالاب بختگان پرداخته و موضوع معرفی طرح معیشت پایدار و معیشت جایگزین با هدف کاهش فشار بر منابع آبی در روستاهای دستجرد و محمدآباد را با بصورت پاورپوینت و اسلاید ارائه دادند و در نهایت طرح تنوع بخشی به معیشت روستاییان حاشیه تالاب معرفی نمودند.

سپس رنجبر معاون برنامه ریزی فرمانداری طی سخنانی اهمیت و فواید تالاب ها را برشمردند ودرادامه دستگاه های ذیربط را مکلف نمودند که مصوبات را پیگیری و گزارش آن را جهت انعکاس به کمیته محلی تالاب ها ارسال نمایند.
وی تکالیف بعضی از دستگاهها و اخذ تسهیلات و تسهیل گری امورات درجهت کمک به جوامع محلی و ذینفعان تالاب را یادآور شدند و به صورت جدی اعلام نمودند که دستگاه ها مصوبات را پیگیری و اجرایی نمایند.
معاون برنانه ریزی فرمانداری استهبان درخصوص پر و مسلوب نمودن چاه های غیرمجاز، ایجاد همکاری همه جانبه و تعامل با سایر دستگاههامباحث مهمی بیان نمود.

در ادامه زارع مجری طرح توسعه پایدار کشاورزی در دهستان خیر اقدامات خود را بصورت مشروح بیان نمودند .

در پایان دهیاران و شوراهای روستاهای دستجرد و محمدآباد در خصوص اقدامات جهت احیای تالاب اعلام آمادگی نمودند.

همچنین ادارات جهاد کشاورزی و فنی حرفه ای اعلام آمادگی در خصوص آموزش و اجرای طرح های سازگار با محیط زیست و کاهش فشار بر منابع آبی و توسعه کشت های کم آب بر و توسعه کشت گیاهان دارویی توضیحاتی ارائه نمودند.