به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهرستان در تاریخ ۲۲ /۶ /۱۴۰۰ با حضور احمدرضا کمالی سروستانی فرماندار استهبان ،  میرزاده معاون فرماندار ، طهماسبی بخشدار مرکزی و اعضای شورای شهرستان در محل فرمانداری استهبان برگزار گردید و بر اساس آرای ماخوذه نتایج زیر حاصل شد :

🔹سرکار خانم مریم رضایی نژاد به عنوان ریاست شورای شهرستان انتخاب گردیدند

🔹جناب آقای محمدرضا یوسفی به عنوان نائب رئیس شورای شهرستان انتخاب گردیدند.

🔹جناب آقای دکتر حسام نظری به عنوان سخنگوی شورای شهرستان انتخاب گردیدند.

🔹جناب آقای مجتبی رنجبر نیز به عنوان منشی شورای شهرستان انتخاب گردیدند.

🔹همچنین سرکار خانم زینت جوکار نیز به عنوان نماینده شورای شهرستان در شورای استان معرفی و انتخاب گردیدند.