نخستین جلسه شورای اسلامی شهر استهبان (دور ششم) ساعت ۱۸ تاریخ شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ با حضور آقایان کمالی سروستانی فرماندار ، میرزاده معاون فرماندار و فقیهی کارشناس سیاسی امنیتی فرمانداری استهبان ، خبرنگاران و اهالی رسانه و اعضای شورای اسلامی شهر استهبان در محل دفتر شورای اسلامی شهر استهبان برگزار شد.

پس از تلاوت ایاتی چند از کلام الله حمید مجید و ادای سوگند اعضای شورای اسلامی شهر استهبان ، احمدرضا کمالی سروستانی در سخنانی ضمن تشکر از اعضای شورای شهر دور پنجم به خاطر زحماتشان از اهالی رسانه و خبرنگاران به خاطر حضور در جلسه تشکر و قدردانی نمود .

رییس شورای تامین شهرستان استهبان در ادامه با ارزوی موفقیت برای اعضای شورای ششم ، موارد و نکاتی را بیان فرمودند.

بعد از آن اتخابات برای مشخص شدن اعضای هیات رئیسه سال اول دور ششم شورای اسلامی شهر استهبان برگزار شد که نتیجه آن به شرح زیر می باشد :

کاندیدای ریاست شورا : ( ۱ نفر )

آقای محمدجواد زمانی

که ایشان با کسب ۴ رای موافق به مدت یکسال به عنوان رئیس شورای شهر استهبان انتخاب شدند.

کاندیدای نائب رئیس : ( ۱ نفر )

آقای رضا پرچمی

که‌ ایشان با کسب ۳ رای موافق به مدت یکسال به عنوان نائب رئیس شورای شهر استهبان انتخاب شدند.

کاندیدای سخنگویی شورا :

آقای محمدحسن بااشتیاق

که‌ ایشان با کسب ۵ رای موافق به مدت یکسال به عنوان سخنگوی شورای شهر استهبان انتخاب شدند.

کاندیدای منشی اول شورا :

سرکارخانم معصومه کریمی نژاد

که‌ ایشان با کسب ۵ رای موافق به مدت یکسال به عنوان منشی اول شورای شهر استهبان انتخاب شدند.

و سرکار خانم مریم رضائی نژاد به عنوان منشی دوم شورای شهر استهبان انتخاب شدند.

کاندیدای عضویت در شورای شهرستان : ( ۲ نفر )

خانم رضائی نژاد و آقای رضا پرچمی

که سرکارخانم رضائی نژاد با کسب ۳ رای موافق به مدت ۴ سال به عنوان نماینده شورای شهر استهبان در شورای شهرستان استهبان انتخاب شدند.

همچنین آقای حسین ابراهیم پور تا انتخاب شهردار در سمت سرپرست شهرداری ابقا شدند .