راهنمای جدول خاموشیها
هر مشترک با دریافت اولین خاموشی و اطمینان از اینکه خاموشی مدیریت اضطراری بار(کمبود تولید برق) می باشد.

با مراجعه به جدول و تطابق روز و ساعت نسبت به شناسایی گروه اقدام نموده و پس از شناسایی از جدول فوق برای مابقی ساعات و ایام هفته استفاده نماید.

نکات قابل توجه اینکه:

۱) برنامه زمانبندی احتمالی بوده و حذف یا اعمال خاموشی ها متاثر از بار شبکه سراسری می باشد که مسئولین شهرستان و استان در آن نقشی ندارند.

۲)خاموشی‌ها حتی الامکان در موعد مقرر به پایان می یابد لذا خواهشمند است از تماس های غیر ضرور و مکرر با سامانه ۱۲۱ در طول مدت خاموشی خودداری نمایید تا سایر مشترکین بی برق که دچار خرابی داخلی شده اند بتوانند راحت تر با سامانه ارتباط برقرار نمایند.

۳)جدول زمانبندی مربوط به خاموشیهای با برنامه می باشد و در صورت بروز خرابی در شبکه زمان و محل خاموشی از طریق پیام در سامانه ۱۲۱ اطلاع رسانی میشود.

۴)مشترکین کشاورزی صنعتی و عمومی اداری که دارای کنتورهای هوشمند می باشند طبق دستورالعمل های قبلی خاموش میشوند.

۵)ضمن سپاس از همراهی شما مشترکین فهیم و صبور شهرستان بدیهی است هر چه صرفه‌جویی شما عزیزان در مصرف برق بیشتر باشد و ما را در کشف و جمع آوری ماینرهای غیر مجاز یاری نمایید احتمال کاهش و حذف خاموشی های شهرستان نیز افزایش می یابد.

روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق استهبان