تکمیل ۱۰۰٪ ظرفیت بخش کووید و ICU کووید بیمارستان استهبان

با توجه به شروع پیک چهارم شیوع کرونا، ۱۰۰٪ ظرفیت بخش کووید و ICU کووید بیمارستان استهبان تکمیل شد.

به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا به نقل از روابط عمومی بیمارستان امام خمینی «ره» استهبان ،  دکتر مطوس رئیس بیمارستان استهبان در این خصوص گفت:
با توجه به میزان مراجعات و تعداد بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی استهبان، از عموم مردم فهیم استهبان خواهشمندیم با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از دورهمی ها و رعایت پروتکل های بهداشتی از انتشار هر چه بیشتر ویروس کرونا جلوگیری نمایند.

عکس : روابط عمومی بیمارستان استهبان