به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا فرهاد طهماسبی نماینده مردم حوزه انتخابیه استهبان، نی‌ریز و بختگان در گفتگو با شیرازه نسبت به خواسته رئیس جمهور جهت برخورد قاطع با شعار دهندگان به عملکرد ریاست جمهوری اظهار کرد: نقل قولی شنیده‌ام که در یک شهرستان در روز ۲۲ بهمن شعاری داده اند که من از شرایط آنجا خبر ندارم، اما برآیندی از مطالب شنیدم که واقعیت این است که شخص رئیس جمهور ظاهرا تحصیلات حقوق آن‌هم گرایش حقوق اساسی دارند، لذا چنانچه التزام عملی به قانون اساسی داریم در هر مقام و منسب حداقل باید احترام به قانون اساسی را بگذاریم آن هم قانونی که میثاق نامه ملی است و رئیس جمهور به عنوان شخص اول مملکت خودش ملتزم احترام آن باشد.

افراد جامعه حق دارند آزادانه نسبت به عملکرد مسئولین اظهار نظر کنند

وی با اشاره به اینکه هتاکی و توهین از هر جهت قابل پذیرش نیست، افزود: رئیس جمهور در مقامی است که باید خودش را در معرض افکار عمومی قرار دهد و این جایگاه ریاست جمهوری در معرض اظهار نظر افکار عمومی جامعه است و افکار عمومی و افراد جامعه حق دارند آزادانه نسبت به عملکرد مسوولین اظهار نظر کنند، اظهار نظرها هم ممکن است به لسان تند، ملایم و لین باشد و مسولین باید در قبال رای و انتخاب مردم احترام قائل باشند.

طهماسبی ادامه داد: مردم باید به صورت آزادانه در چهارچوب در مورد عملکرد مسوولین اظهار نظر کنند و شخصی که در معرض انتقاد مردم قرار گرفته است، شایسته نیست به مردم القاب بی عقل و بی خرد بدهد زیرا مردم شایسته تکریم هستند.

الفاظ انتقادی تند به من نماینده هم است
نماینده مردم استهبان، نی‌ریز و بختگان در مجلس بیان کرد: الفاظ انتقادی به من نماینده هم به نوعی در جهت عملکرد و دلخوری از وضعیت موجود و گرانی‌ها معترض هستند و الفاظ تند هم به کار می‌برند، اما من به خودم اجازه نمی‌دهم، پاسخ مردم را به لفظی دهم که شائبه توهین به مردم باشد چه برسد بخواهم صراحتا کلماتی به کار ببرم که مستقیم به کسانی که ما را انتخاب کردند توهین کنم.
وی اظهار نظر را حق مردم دانست و اضافه‌کرد: اگر مسوولین در جایگاه رفیع، پاسخگویی و خدمتگزاری هستند باید بدانند، مردم رای داده‌اند و بنده معتقدم این حق مردم است که اظهار نظر کنند هرچند بنده مسوول باید آداب سخن گفتن و گفتار و معاشرت جلوتر از مردم و افراد عام جامعه رعایت و مراعات کنم زیرا مردم هم با دیدن این مراعات از بنده مسوول، همراه می‌شوند و مراعات می‌کنند.
مردم قصد توهین ندارند، بلکه با ادبیات سیاسی انتقاد می‌کنند
طهماسبی با اشاره به ادبیات سیاسی عنوان کرد: در ادبیات سیاسی برخی الفاظ به عنوان انتقاد مرسوم است و عامه مردم در مراسمات به عنوان نقد بیان می‌کنند، کماینکه برخی مواقع قصد توهین ندارند و مردم نمی‌خواهند جسارت یا توهین به یک شخص کرده باشند و با لسانی که بعضا هم تند است این انتقاد را به مسوول دارند.
نماینده مردم استهبان، نی‌ریز و بختگان در مجلس با تاکید بر اینکه مردم ولی نعمت مسوولین هستند، گفت: اگر اعتقاد داریم که مردم ولی نعمت ما مسوولین هستند باید اجازه داد که آزادانه انتقاد و نقد به عملکرد مسوولین داشته باشند.