در دیدار فرماندار استهبان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس مشکلات زیربنایی این حوزه در شهرستان استهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا در پایان این دیدار در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد :

۱. تسهیل در الحاق به محدوده چندقطعه زمین در استهبان جهت رفع مشکل تامین زمین به منظور اختصاص به طرح اقدام ملی مسکن
۲. تسریع در الحاق به محدوده تنب توراهی در شهر ایج جهت رفع مشکل مسکن
۳.رفع مشکل واگذاری اراضی مورد نیاز شهرداری ایج جهت احداث پارک وهنرستان
۴. تامین حدود ۱۰۰ تن آسفالت جهت تکمیل پیست در میدانی شهر ایج
۵. تغییر کاربری زمینهای تحت اختیار اداره راه و شهرسازی به مسکونی واقع در شهر استهبان جهت تخصیص زمین به منظور واگذاری به اقشار کن درآمد
۶. رفع مشکل جهت تسریع در واگذاری ۵ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر استهبان به کمیته امداد به منظور ساخت و ساز توسط خیرین شهرستان جهت تامین مسکن .
۷. رفع مشکل فرونشست محور استهبان ایج داراب تا پایان سال جاری.
۸. پیگیری افزایش یک طبقه تراکم در صدور پروانه های جدید در شهر استهبان