بر اساس اعلام ستاد کرونای شهرستان استهبان در تاریخ دهم بهمن ۱۳۹۹ ، خیز دوباره  شیوع کرونا،  استهبان را در وضعیت زرد قرار داد .

آنچه اما قابل تامل است دلایل این همه گیری دوباره شیوع می باشد .

به راستی در این خصوص مقصر یا مقصران اصلی چه کسانی هستند؟

پرواضح است  هربار با قرار گرفتن در وضعیت های زرد و قرمز جدای از تهدید جدی سلامت جامعه که نکته بسیار بااهمیت و حساسی می باشد ، زندگی روزمره و کسب وکار عده ی زیادی از مردم که به اصطلاح ( حقوق بگیر ) نیستند ، تحت تاثیر تصمیمات بازدارنده ستاد کرونا قرار خواهد گرفت .

ای کاش این تصمیمات بازدارنده زمانی اخذ می شد که ضمن جلوگیری از همه گیری مجدد ، باعث ضر و زیان های چندباره به مشاغل آزاد نمی شد .