معرفی قهرمانان و نام آوران شهرستان استهبان

سید علیرضا کشفی

عناوین قهرمانی:
• صعود به قله ۷۲۴۶ متری دائولاگیری هفت واقع در رشته کوه هیمالیا کشور نپال بعنوان اولین ایرانیان فاتح قله مذکور و کسب مقام سوم آسیا
• صعود به قله ۷۱۰۵ متری کورژنوسکایا واقع در رشته کوه پامیر کشور تاجیکستان و کسب مقام سوم آسیا
• صعود زمستانی به قله آرارات واقع در کشور ترکیه
• صعود به قله کازبک واقع در کشور گرجستان
• کسب مقام اول صعود سراسری دانشجویان کشور به قله دماوند
• صعود به بیش از چهل قله بالای ۴۰۰۰ متر در فصول مختلف
• صعود از مسیرهای نوین وفنی به بسیاری از قله های ایران
• بیش از هشت سال عضویت و جزء نفرات برتر تیم منتخب هیمالیانوردی وصعودهای بلند هیئت کوهنوردی فارس
• جزء نفرات برتر صعود بین المللی دماوند در فصل زمستان
• جزء نفرات برتر صعود بین المللی جوپار در فصل زمستان
• مقام اول درشته کشتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان فارس
• مقام اول مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان فارس
• مقام سوم مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
• مقام اول مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان فارس
• دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان فارس مقام اول مسابقات توان افزایی استان و مقام سوم کشور امدادگران سازمان هلال احمر
• مقام دوم والیبال المپیاد دانشجویان پیام نورکشور در مشهد
• رکاب زدن بیش از ۸۰۰۰ کیلومتر با دوچرخه در شهر های مختلف ایران
• مقام اول فوتسال کانون های دانشجویی هلال احمر استان فارس
• انتخاب بعنوان یکی از ورزشکاران برتر شهرستان بیش ازچهار دوره
• انتخاب بعنوان یکی از ورزشکاران برتر استان دو دوره
• و…..

مدارک و سوابق ورزشی :
• کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
• مربیگری در رشته آمادگی جسمانی، کشتی، یخ وبرف، کوهپیمایی
• داوری در رشته کشتی
• سه سال مسئول افتخاری تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استهبان
• مسئول اسبق کمیته آموزش و تحقیق تربیت بدنی شهرستان استهبان
• مسئول اسبق کمیته آموزش کارگروه هیمالیا نوردی وصعودهای بلند هیئت کوهنوردی استان فارس
• برگزار کننده بیش از سی کارگاه آموزشی در زمینه های مختلف ورزشی
• مربیگری و سرپرستی تیم های ورزشی در سطوح مختلف شهرستان،استان و کشوری
• برگزار کننده المپیاد ورزشی دانشجویان استان فارس
• عضویت در انجمن های مختلف ورزشی
• تدریس در دانشگاه و مربی ورزش در آموزشگاه های شهرستان
• اولین ترجمه اساسنامه فدراسیون جهانی کوهنوردی و صعود های وزش در ایران