قطع زنجیره انتقال کرونا مهمترین و موثرترین ابزار مقابله با این بیماری وهمه گیری آن است ودرتحقق این هدف بازاریان و اصناف استهبان وظیفه و رسالت خود را به خوبی ایفا کرده وزودتر ازهمه شهرها ی استان وحتی کشور کسب و کار خود را تعطیل کردند.

همانطور که خدمات پزشکان و پرستاران و کادر درمانی و کارکنان شبکه بهداشت در کنترل و درمان این بیماری بسیار مهم است،نبایداز نقش ویژه‌ای که اصناف و بازاریان درتعطیل کردن مغازه های خود در آخرین روزهای سال که اوج ازدحام و خرید و فروش های نوروزی و مهمترین فصل دادوستد دربازاری که در طول سال تقریبا بی رونق و ضعیف است به سادگی گذشت.
فکر کنید یک کشاورز پس از یکسال زحمت و هزینه های کاشت و داشت در موقع برداشت باشرایط بحرانی مواجه شده و نتواند محصول خود را برداشت کند،درست حال و روز امروز کاسبان استهبان همین است بااین تفاوت که بیشتر آنها به روال سال‌های قبل درجهت رفاه و رفع نیازهای همشهریان خود اهتمام ورزیده و مقدار زیادی اجناس به صورت نقد واعتباری تهیه کرده وبا توجه به گران بودن اجناس،هرمغازه دارمبالغ زیادی بدهکار شده است که پس از این که بحران بیماری تمام شد تازه بحران اقتصادی و چک های برگشتی وعدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و مضاربه ها برای بازاریان شروع می شود.
اصناف استهبان بر خلاف دیگر شهرها که تاروزهای آخر سال به کسب وکار خود ادامه دادند با همدلی و همراهی وبا درک متقابل و اعتماد به مسؤلین بهداشتی شهر، وظیفه و تاثیرگذار ی خود را به خوبی انجام داده‌اند وتبعات و مشکلات ناشی از تعطیل شدن کسب و کار خود را به جان خریدند چرا که واقفند که سلامتی خود ومردم از هرچیز دیگر مهمتر ودرارجحیت است
اصناف و بازاریان همیشه در کنار و همراه همشهریان بوده و هستند آن دسته که باید تعطیل می کردند این وظیفه را انجام داده و گروهی که وظیفه فراهم کردن اقلام ضروری مردم را دارند با تمام خطرات ناشی از تماس هر فرد که ممکن است ناقل باشد به وظیفه خود عمل می کنند
امید است که همه همشهریان عزیز و گرامی با درخانه ماندن خود در نوروز و اجتناب از سنت زیبای دید و بازدید هم باعث قطع شدن زنجیره انتقال بیماری وهم قطع کننده ادامه این شرایط بحرانی باشیم چرا که اگر شرایط براین منوال ادامه پیدا کندهم توان خدمت رسانی کادر درمان و بهداشت نا پایداراست وهم توان اقتصادی بازاریان وکسبه .
پس همه با هم در خانه می مانیم و مراسم نوروزی را پس از پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی به جا می آوریم تا قدردان زحمات کسبه شریف استهبان که جوانمردانه بازار شب عید خود را تعطیل کردند باشیم.

#حمایت از پویش تعطیلی آگاهانه بازاریان استهبان با پرهیز از دید و بازدید نوروزی.

#در خانه بمانیم.

 

به قلم : حسن خوش نیت

 

. عکس تزیینی است