استهبانی دیگر شماره ۱۳ منتشر شد .

در این شماره می خوانیم :

– مدیر فراجناحی : گفتگو با حاج اصغر غنی مدیر آموزش و پرورش استهبان
– اکو تروریسم : داستان تلخ نابودی طبیعت استهبان به نام گردشگری « جواد آموزگار »
– ماجرای دختر آبی از دید یک جرم شناس « سیدمحمد مهدی ساداتی »
– چک چکوی استهبان : خوب ، بد ، زشت « صفدر دوام »
– پرسمان ارتداد « محمدرضا بهروز »
– داستان کوتاه مرد غریب « مجید توکلی »
– مواد قانونی کرامت و تامین امنیت بانوان « مهدی نامی »
– بخش هایی از وصیت نامه شهید شیخ جواد اختیاردار
– چراغ سبز برای ویرانی طبیعت : راهگشایی کوه بش استهبان ، خدمت یا …
– اخبار شهرستان : سیاسی ، ورزشی ، کشاورزی
– ویژه نامه شب شعر عاشورا استهبان
– و ….

استهبانی دیگر شماره ۱۳