اجتماعی » اخبار ویژه » استهبانی دیگر
کد خبر : 3869
سه شنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۷
با شروع پیک چهارم کرونا

منع تردد غیر ضروری وسایل نقلیه از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد در سطح شهرستان استهبان

احمدرضا کمالی سروستانی فرماندار شهرستان قرآنی استهبان گفت:

در راستای کنترل خودرو ها و با توجه به محدودیت تردد از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد، ۴۵ مورد تذکر و ۵ مورد اعمال قانون توسط پلیس محترم راهور و نیروهای زحمتکش انتظامی انجام شده است که اعمال قانون در شب های آتی با توجه به تدکرات قبلی ادامه خواهد شد.

منع تردد غیر ضروری وسایل نقلیه از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد در سطح شهرستان استهبان

منع تردد غیر ضروری وسایل نقلیه از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد در سطح شهرستان استهبان

با توجه به دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا شهرستان استهبان به پلیس راهنمایی و رانندگی مقرر گردید کلیه رفت و آمد های غیر ضروری وسایل نقلیه از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد در سطح شهرستان ممنوع و مشمول جریمه گردند.

۵ مورد اعمال قانون و ۴۵ مورد تذکر در استهبان

احمدرضا کمالی سروستانی فرماندار شهرستان قرآنی استهبان گفت:

در راستای کنترل خودرو ها و با توجه به محدودیت تردد از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد، ۴۵ مورد تذکر و ۵ مورد اعمال قانون توسط پلیس محترم راهور و نیروهای زحمتکش انتظامی انجام شده است که اعمال قانون در شب های آتی با توجه به تدکرات قبلی ادامه خواهد شد.