تبلیغات

با حضور مدیر کل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس

‌مراسم‌تکریم و معارفه معاونین فرماندار استهبان و بخشدار رونیز برگزار شد

نماینده عالی دولت در شهرستان استهبان ، در آئین تکریم و معارفه سه تن از جوانان انقلابی در پست معاونین و بخشدار شهرستان استهبان توصیه نمود: مردم داری در...

استهبانی دیگر