مهندس جوکار در نشستی که با اصحاب رسانه استهبان داشت از ارتقای درجه شهرداری استهبان در آستانه صد سالگی اش خبر داد .

شهردار استهبان گفت:  با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده انتظار داریم که شهرداری استهبان یک درجه ارتقا پیدا کند.

مهندس جوکار ضمن تشریح اقدامات فرهنگی و عمرانی و اداری در طول مدت مسئولیتش به عنوان شهرداراستهبان تاکید کرد خدمت نهضت خدمت به مردم شریف استهبان ادامه دارد و با تقدیر از همکاران و مجموعه پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری ، تمامی کارهای انجام شده را حاصل تلاش جمعی همه مجموعه دانست و خاطرنشان کرد بدون کار تیمی و همکاری همه همکاران و اعضای محترم شورای اسلامی شهر استهبان هیج موفقیتی حاصل نمی شد.

آنچه اما جدای از ارائه گزارش عملکرد توسط شهردار استهبان قابل تحسین و ستایش است روحیه پاسخگویی و تعامل مثبت و دوسویه ایشان با اهالی مطبوعات می باشد.

احترام به جایگاه رسانه و مطبوعات و پاسخگو بودن به رکن چهارم دموکراسی در اصل احترام به مردم و جامعه می باشد .

چیزی که متاسفانه در شهرستان استهبان کمتر شاهد آنیم و برای حل این معضل ، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است .

گزارش مبسوط عملکرد شهرداری استهبان در پایگاه خبری استهبان فردا در دسترس است و صفحه آخر همین شماره نیز به گزارش تصویری این فعایت ها اختصاص یافته است .

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای خدمت گزارن مردم در هر مسئولیت و جایگاهی

سخن مدیر مسئول نشریه استهبانی دیگر – شماره ۲۸ – خرداد ۱۴۰۳