استهبانی دیگر شماره ۲۸ منتشر شد.

در این شماره می خوانیم :

 

 

– یک قرن بلدیه : شهرداری استهبان در آستانه ۱۰۰ سالگی

 

– معرفی سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استهبان

 

– برگزاری موفق نمایش عروسی خون در استهبان

 

– دستگیری سارق موتورسیکلت در استهبان

 

– معرفی سرپرست جدید بیمارستان استهبان

 

– اثرات درمانی زعفران بر کودکان

 

و …

 

کلیک کنید و در جریان باشید:

 

 

https://eitaa.com/estahbanefarda