بیست و هفتمین شماره نشریه استهبانی دیگر منتشر شد.
صفحه نخست این شماره به تصویر آب انباری تاریخی و موقوفه اختصاص دارد که بر اساس شنیده ها به دستور قضایی تخریب شده است .

در این شماره می خوانیم :

برگزاری جشن گلریزان در استهبان
گزارش گرامیداشت روز شوراها در استهبان
دستگیری اراذل و اوباش استهبان
برگزاری جلسه بحران آب در استهبان
رتبه اول استهبان در طرح نهضت ملی مسکن
صدور ۲۱ مجوز صنایع تبدیلی از سوی جهاد کشاورزی در استهبان
شعار سال شهرستان قرآنی استهبان مسئله حجاب به قلم محمدعسلی
وصیت‌نامه شهید عزیز جواد الهی

و …