مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان از صدور ۲۱ مجوز صنایع تبدیلی از سوی جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد مجوز ۱۰ مورد آن صدور موافقت اولیه صنایع تبدیلی و غذایی، ۳ مورد تمدید موافقت اولیه صنایع تبدیلی و غذایی، یک مورد صدور بهره برداری صنایع تبدیلی و غذایی انتقالی از صنایع و معادن و یک مورد صدور پروانه تاسیس صنایع تبدیلی و غذایی بوده است.

صنایع تبدیلی

به گزارش مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاوزی استهبان مهدی اعیان منش بیان داشت: در این راستا برای ۵۸۰۰تن بسته بندی خشکبار ، ۱۲۸۰۰تن سردخانه دومداره ، ۲۹۰۰تن شوری و ترشیجات و ۳۴۰۰تن بسته بندی حبوبات، صدور،اصلاح و تمدید موافقت اولیه و پروانه تاسیس انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان استهبان قطب تولید انجیر کشور می باشد، پذیرای سرمایه گذارن داخل و خارج از شهرستان برای تاسیس واحدهای بسته بندی انجیر و سایر خشکبار می باشد.