سیاه و سفید، فقیر و غنی، غرب و شرق برای او فرقی ندارد

که او رحمت است، نه تنها برای بشر و نه فقط در زمانی خاص بلکه رحمت است برای عالمیان حتی برای من که قرن‌ ها پس از آمدنش نفس می‌کشم.

میلاد باشکوه پیامبر اکرم پیامبر مهربانی ها و امام جعفر صادق مبارک باد