به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا  به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان مهدی قدسی سرپرست شهرداری استهبان شد.
بعد از انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای اسلامی دوره ششم ، اعضای این شورا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات وحید ستاری شناس،  مهندس مهدی قدسی را بعنوان سرپرست شهرداری استهبان انتخاب نمودند .

مهدی قدسی دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی می باشد و پیش از این در ۱۰ سال گذشته به عنوان کارشناس شهرسازی در واحد ساختمانی، و در ۴ سال گذشته به عنوان معاونت فنی و شهرسازی شهرداری استهبان مشغول به کار بوده و همچنین سابقه حضور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری استهبان را در پرونده کاری خود دارد.
شایان ذکر است در یک سال گذشته به جز ۴ ماهی که مهدی افخم به عنوان شهردار مشغول به کار بود و به علت بیماری از این سمت استعفا داد ، شهرداری استهبان با سرپرست اداره می شود.

حسب شنیده ها  حسب قانون آخرین مهلتی که به شورای شهر استهبان داده شده است یک ماه آینده می باشد.

مهدی قدسی سرپرست شهرداری استهبان