به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا به نقل از روابط عمومی فرمانداری استهبان ؛ جلسه تامین اراضی جهت نهضت ملی مسکن با مالکین با حضور سرپرست فرمانداری ،کارشناس فرمانداری ،بخشداران ،شهرداران ،شورای اسلامی شهر ،رئیس مسکن و شهرسازی ،رئیس جهاد کشاورزی ، امور اراضی و مالکان در محل فرمانداری تشکیل شد.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر با مالکین اراضی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱- پیگیری صدور گواهی مالکیت در اسرع وقت زمینهای مورد نظر از طریق تعامل با اداره ثبت و اسناد شهرستان.
۲- تسهیل و تسریع شرایط الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی با هماهنگی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی فارس.
۳- تشریح روند الحاق به محدوده برای مالکین محترم و پاسخ کامل به سوالات مطرح شده از سوی مالکین
۴- قول مساعد فرماندار در خصوص پیگیری جدی سهم مالکین در توافقات.