مدیر جهاد کشاورزی استهبان از کشت ۷۳۰ هکتار  مزارع  گندم بصورت قراردادی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری استهبان فردا مهدی اعیان منش افزود: در کشت قراردادی علاوه بر بیمه، نهاده‌ها از جمله بذر و سموم در زمان کشت در اختیار کشاورزان قرار گرفته و کشاورزان هیچ گونه دغدغه‌ای نخواهند داشت و در نهایت محصول تولیدی توسط طرف قرارداد خریداری خواهد شد.

اعیان منش اظهار داشت: در زمان کشت کشاورز برای دریافت خدمات وجهی پرداخت نخواهد کرد و پس از برداشت محصول، طرف قرارداد هزینه‌های مربوط را اخذ می‌کنند.

وی ادامه داد: این نوع کشت برای نخستین بار با مشارکت دولت و کارخانجات آرد و با همکاری کشاورزان انجام شد.