کتاب دکتر جعفر صادقی‌فر، پژوهشگر استان فارسی از شهرستان استهبان در جشنواره کشوری پژوهش مهارت محور کشوری که از طرف سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، به عنوان تنها کتاب برگزیده سال انتخاب شد.
عنوان این کتاب، ” ارائه مدل توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای در ایران، مبتنی بر کشورهای منتخب” نام دارد و توسط دکترجعفر صادقی فر پژوهش وتالیف شده است.
براساس این گزارش، در جشنواره کشوری پژوهش مهارت محور سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که آبان ماه ۱۴۰۰ فراخوان عمومی آن انجام شد، یک هزار و ۱۱۹ اثر در بخش‌های مقاله، پایان نامه، کتاب و طرح های پژوهشی به این جشنواره
ارسال شد.
در بخش تالیف و ترجمه کتاب از بین ۳۷۲ کتاب ارسالی به دبیرخانه پس از فرآیند داوری، کتاب ارائه مدل توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در ایران مبتنی بر کشورهای منتخب به عنوان تنها کتاب برگزیده سال از طرف داوران کشوری انتخاب شد که شناسنامه این کتاب در سایت دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به آدرس https://tvu.ac.ir/fa/583592  نیز قابل رویت است.

جعفر صادقی فر دانش آموخته دکتری رشته مدیریت و لیسانس ریاضی است.
از سوابق علمی-پژوهشی، آموزشی و اجرایی دکتر صادقی فر می توان به ۱۱ سال سابقه مدیریتی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرستان های متوسطه، مربی،کارشناس هنرستان ها و همچنین مدرس دانشگاه پردیس فرهنگیان ، دانشکده فنی و حرفه‌ای ،دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور و مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان، دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی دانشگاه اشاره کرد.
همچنین از افتخارات این محقق برگزیده استانی می توان به رابط اقدام پژوهی برتر در سال ۱۳۹۷ ،دبیر نمونه استانی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸،مدیر نمونه استانی در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد.
یاد آور می شود، پایان نامه کارشناسی ارشد این محقق و پژوهشگر ملی نیز تحت عنوان بررسی رابطه نظام ارزشی با تعهد سازمانی است، که موفق به کسب امتیازمطلوب از کمیسیون ارزیابی آثار وتألیفات سازمان آموزش و پرورش استان فارس شد و در نهایت مورد پذیرش شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش قرار گرفت ولوح تقدیر پژوهش های برتر فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس را به خود اختصاص داد.