به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان استهبان و به نقل از تاجی رییس هیات انجمن های ورزشهای رزمی شهرستان استهبان مسابقات استانی سوپر کیک بوکسینگ فول کنتاکت با بیش از ۱۳۰ فایتر در استایل فایت از شهرستان های کازرون، فیروزآباد، کوار، استهبان و شیراز در تاریخ ۲۶ آذر ماه مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن به میزبانی شیراز برگزار شد.

مدال آوران استهبان به سرپرستی و مربیگری زهرا کریم پور

مقام اول
زهرا نظری اصطهباناتی

مقام دوم
انیس نیک بخت
فاطمه زمانی
فاطمه جمال خواه
مینا نصری پور
زینب روشن
ریحانه احسانی ازاد

مقام سوم
کوثر عزیزی
زهرا نامجو
پریسا شفییان
سارا طاهری آزاد
حدیثه نکوییان
زهرا حمیدی اصل
ریحانه افضلی