امید کیامرث رئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان استهبان در پیامی “هفته کتاب و کتاب خوانی” را به اصحاب فرهنگ و اندیشه تبریک گفت.

در این پیام آمده است

جامعه وقتی به فرزانگی دست می یابد که مطالعه کار روزانه اش باشد.

امروز در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد.

کتاب‌های خوب و دوستان اهل کتاب بزرگترین نعمت در زندگی بشمار می آیند که علاوه بر پرورش روح انسان ها، در گسترش دانش بشریت، افزایش آگاهی های عمومی و شکوفایی استعدادهای فردی نقش دارند.

مهمترین بخش در کتاب خوانی، تفکر و اندیشیدن پس از خواندن کتاب است که این مساله موجبات آرامش درونی جامعه، بهبود مهارت های زندگی، توسعه تفکر انتقادی، رسیدن به جامعه ی عدالت محور و مهم تر بیداری انسان ها را فراهم می سازد

با کتاب خوانی به سادگی با اندیشه ی و افکار محقق و نویسنده کتاب آشنا می شویم و به راحتی با آن اندیشه و تفکر ارتباط برقرار می کنیم و از دستاوردهای علمی و پژوهشی آنها در امور زندگی بهره می گیریم.

اینجانب ۲۴ آبان ماه آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی را خدمت اصحاب فرهنگ و اندیشه، اهالی قلم، فرهیختگان، پدیدآورندگان کتاب، پژوهشگران، محققان، مترجمان و کتابداران پرتلاش شهرستان استهبان تبریک می گویم.

امید کیامرث
رییس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان