زادگاه شناسنامه اى من استهبان یا به لهجه عامیانه همان “سابونات” است.
انجیر و زعفران همه محصولات نکوى این شهر سرسبز در زاویه کویر است، استهبان را مى توان شهرى چهار فصل در شرق دیار فارس تعریف کرد که از یکسو چشمه هاى زلال “دهن آسیو” خروشان است و از سوى دیگر باغ هاى پرمحصول و درختان تنومند شمال شهر.
طبیعت استهبان شمال و جنوب ندارد، یعنى هر دو سرسبز و با طراوت اند.
باغ هاى شمال شهر که در نماى دور غزل پرطراوتى در دیوان شعر طبیعت است و همه نشانه هاى سخت کوشى و کارزار و پیروزى نیاکان مردم این کهن دیار با کویر بى آب است.
عنوان بزرگترین باغشهر انجیرستان جهان نه با تکیه به اعتبارات دولتى و نه با باران هاى مستمر زمستانى که با تلاش و رسیدگى باغداران در همه فصول سال و به ثمر رسیدن محصولى با حلاوتى شیرین به کام، میوه اى که حاصل قرن ها تلاش پى در پى مردم این دیار براى حفظ و استوارى درختان این محصول است و در بازارهاى جهانى هم پررونق و با مشترى مى باشد.
و امّا دریغا که درآمد خوب محصول انجیر براى باغداران زحمتکش همان بیت مشهور باباطاهر همدانى تناسب دارد که “گل از مو دیگرى گیرد گلابش”!
امروز هفتم مهر در تقویم فرهنگى شهرستان با نام “استهبان” یا همان “سابونات” ثبت شده است و همان شهرى که کوههاى سربه فلک کشیده اش با گیاهان دارویى و گل هاى دلفریبش در ذهن ادبیات عامیانه و اشعار پرلطف محلى هم ثبت و ضبط شده است و بارها در هنر آواز خوانندگان پرآوازه اى چون شهرام ناظرى، زنده یاد ایرج بسطامى، صمد عقاب و سالیان دور از خوانندگان قدیمى بازخوانى کرده اند و به گوش هر اهل دلى آشنا و خاطره انگیز است، همان ترانه زیبا و دلنشین که بسیار خوانده اند: “به کوههاى سابونات چشماى من افتاد…” این تصنیف نه تنها بر زبان اهالى استان فارس بلکه بر ذهن و زبان بیشتر مردم همروزگار ما در زمان حال و گذشته همچنان جارى بوده و هست!
به راستى که روح این ترانه در لطف حلاوت انجیر ، عطر دل انگیز چاى زعفران، شکوفه هاى بادام فروردین ماه، انگورهاى کوهى و محصولات آن و همچنین سایه هاى درختان سترگ چنار که از روزگاران دور در تابستان هاى گرم میزبان پرلطف مردم شهرهاى دور نزدیک بوده اند، خلاصه مى شود.
امروز هفتم مهرماه را یعنى “روز استهبان” را با وام از واژه مقدس هفت در شهر عاشقى را گرامى مى داریم و مى دانیم که “استهبان” هفت شهر عشق را در همه عرصه ها درنوردیده و به قله ها رسیده و با تلاش مردم سخت کوش و خودباور این کهن دیار به قلّه هاى فراتر هم خواهد رسید، ایدون باد.

صفدر دوام