احمدرضا کمالی سروستانی فرماندار شهرستان استهبان گفت: فرمانداری این شهرستان عنوان برتر فرمانداری‌های استان فارس را از لحاظ مجموع شاخص‌های اختصاصی و عمومی در سال ۹۹ به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری استهبان ؛ کسب رتبه برتر فرمانداری شهرستان استهبان در حالی است که این فرمانداری با رتبه عالی به عنوان فرمانداری برتر استان از سوی وزارت کشور انتخاب شده است.

کمالی سروستانی فرماندار استهبان اذعان داشت : رتبه فرمانداری شهرستان استهبان در سال ۹۹ نتیجه کار گروهی و تلاش هماهنگ کارکنان فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن و موفقیت کارگروه‌های مختلف در دستیابی به اهداف تعیین شده است.

وی، این موفقیت را در ارزیابی شاخص‌های اختصاصی از جمله ارتقای سطح امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، صیانت از حقوق شهروندی، ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد برشمرد.

فرماندار استهبان اضافه کرد: پس از ارزیابی عملکرد در شاخص‌های مذکور در مرکز استان بر اساس مستندات ارائه شده از شهرستان به استانداری فارس و تایید آن در وزارت کشور این موفقیت حاصل شده است.