مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در دیدار با کمالی سروستانی فرماندار شهرستان استهبان گفت: مردم این خطه در هنر کم ندارند و در هر هنری پیشینه و ذوق دارند و از خودشان مایه می گذارند و هرچند به حمایت هم نیاز دارند، این حمایت صرفاً حمایت مادی و مالی نیست، بلکه حمایت های معنوی نیز هست و با همه محدودیت ها پیشرفت های زیادی در شهرستان وجود داشته است.
صابر سهرابی با بیان اینکه در تعریف فرهنگ و ریشه آن مشکل نداریم گفت: هنر باید توسعه و تجلی پیدا کند، و وقتی یک کلیپ سه دقیقه ای با محتوی هنرمندانه به اندازه ۳۳ سخنرانی سه ساعته کارکرد و کارایی داشته باشد، باید به همین صورت به هنر پرداخت، چرا که جهان با سرعت به این سو می‌رود و هنر را باید به کار گرفت و آموزش نیز سرلوحه کارها باشد.


مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با تاکید بر اینکه استهبان نه تنها در زمینه گردشگری طبیعی که در زمینه گردشگری دینی و فرهنگی و هنری نیز پیشگام و پیشتاز است و همچنان که این مردم با خدا هستند خدا هم با آنهاست و از هیچ نعمتی برای آنها دریغ نکرده است، گفت: دنیا تغییر کرده و با این حجم های سخت باید به دنبال راه های جدید بود و فضا را باز کرد و آنقدر امکانات فراهم کنیم و آنقدر بسترسازی فراهم کنیم تا خوب و بد به راحتی تشخیص داده شود.
سهرابی در پایان بیان داشت: همه چیز جامعه به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد و در همین راستا، رعایت پروتکل های بهداشتی باعث شد تجربه های مفیدی را به دست آوریم به ویژه در فضای مجازی چرا که متوجه شدیم می توان با هزینه های کم و در گستره و فراگیری بیشتر رویدادهای فرهنگی هنری را برگزار کرد.