منع تردد غیر ضروری وسایل نقلیه از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد در سطح شهرستان استهبان

با توجه به دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا شهرستان استهبان به پلیس راهنمایی و رانندگی مقرر گردید کلیه رفت و آمد های غیر ضروری وسایل نقلیه از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد در سطح شهرستان ممنوع و مشمول جریمه گردند.

۵ مورد اعمال قانون و ۴۵ مورد تذکر در استهبان

احمدرضا کمالی سروستانی فرماندار شهرستان قرآنی استهبان گفت:

در راستای کنترل خودرو ها و با توجه به محدودیت تردد از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد، ۴۵ مورد تذکر و ۵ مورد اعمال قانون توسط پلیس محترم راهور و نیروهای زحمتکش انتظامی انجام شده است که اعمال قانون در شب های آتی با توجه به تدکرات قبلی ادامه خواهد شد.