اولین جلسه هماهنگی کمیته واکسیناسیون بیماری کرونا در شهرستان استهبان تشکیل گردید.

احمدرضا کمالی فرماندار و رییس کمیته واکسیناسیون بیماری کرونا در استهبان:

بحمدالله با پیش بینی های صورت گرفته توسط کادر بهداشت و درمان تمامی زیرساخت های مورد نیاز جهت نگهداری واکسن کرونا و همچنین اجرای مراحل واکسیناسیون به بهترین نحو در شهرستان استهبان اماده اجراست و بزودی فاز اول این طرح در شهرستان استهبان اغاز می گردد.

در جلسه مورخ ۲۶ بهمن ماه نودونه در محل فرمانداری با حضور اعضا کمیته واکسیناسیون در شهرستان استهبان به ریاست فرماندار محترم، دستورالعمل های لازم جهت تامین زیرساخت های مورد نیاز جهت نگهداری واکسن کرونا و اجرای مراحل واکسیناسیون به بهترین نحو در شهرستان استهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اماده سازی زیرساخت های مورد نیاز توسط کادر بهداشت و درمان(شبکه و بیمارستان) مصوب گردید شهرستان استهبان امادگی خود را جهت تحویل واکسن کرونا و اغاز طرح واکسیناسیون در این شهرستان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام نماید.

لازم بذکر است این طرح در دو فاز اجرا خواهد شد که در فاز اول گروه هایی شامل:

پرسنل محترم شاغل در بیمارستان
پرسنل محترم عملیاتی اورژانس
پرسنل محترم شاغل در مراکز ۱۶ ساعته نمونه گیری کرونا
جانبازان عزیز شیمایی و بیماران محترم بستری با ریسک بالا
افرادی که در شستشوی بیماران فوتی کرونا نقش دارند

و افرادی که واکسیناسیون کرونا را بر عهده دارند در فاز اول این طرح واکسینه خواهند شد.

دیگر اقشار محترم جامعه به ترتیب اولویت در مراحل بعدی واکسینه خواهند شد.

لازم بذکر است با توجه به تبیین دستورالعمل ویژه از طرف ستاد ملی کرونا مبنی بر تعیین اولویت افراد جهت دریافت واکسن کرونا *هیچ شخص یا مقام مسئولی در سطح شهرستان قادر به تخصیص واکسن به افراد غیر مرتبط نمی باشد.

واحد اطلاع رسانی ستاد مبارزه با کرونا در استهبان