مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان استهبان با حضور فرماندار ، معاون فرمانداری ، معاون برنامه ریزی توسعه و مدیریت منابع طبیعی استان فارس ، مشاور مدیر کل ، بخشداران ودیگر روسای ادارات در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری استهبان ؛ در این مراسم فرماندار استهبان با تقدیر و تشکر از زحمات رئیس پیشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به بیان اهمیت جایگاه منابع طبیعی و تاکید بر اهمیت حفظ و نگهداری اراضی ملی و حوزه آبخیز شهرستان و مراتع شهرستان پرداخت.

در ادامه رئیس سابق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ضمن قدردانی از همکاری ادارات مرتبط از توجهات ویژه فرماندار در دوران مدیریت خود تقدیر و تشکر کرد.

در پایان مراسم با لوح سپاس از زحمات مجاهد مهدی علیشاهی طی مدت تصدی قدردانی و طی حکمی از طرف مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان رضا ابراهیمی به عنوان سرپرست جدید منابع طبیعی شهرستان استهبان منصوب شد .